گزینۀ عجله دارم را بردارید
هشدار تعزیرات به تاکسی‌های اینترنتی:

گزینۀ عجله دارم را بردارید

سخنگوی سازمان تعزیرات گفت: گزینۀ «عجله دارم» در تاکسی‌های اینترنتی مصداق بارز اضافه دریافت و گران‌فروشی است.