درخشش مژگان فخارمنش، بانوی گیلانی در بهترین گزارش خبری سال
افتخار آفرینی معاونت خبرصدا وسیمای مرکز گیلان در نهمین جشنواره روابط عمومی دانشگاهها، پارک های علم و فناوری وخبرنگاران برتر منطقه ۲ کشور

درخشش مژگان فخارمنش، بانوی گیلانی در بهترین گزارش خبری سال

جارستان/ نهمین جشنواره برگزیدگان روابط عمومی دانشگاهها، پارک های علم و فناوری و خبرنگاران برتر استان های شمال کشور با معرفی آثار رسانه ای برتر در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به کار خود پایان داد. در نهمین جشنواره روابط عمومی دانشگاهها، پارک های علم و فناوری وخبرنگاران برتر منطقه ۲ کشور، خانم