در نشست روسای بازآفرینی کلانشهرهای کشور مطرح شد ؛ مانع‌ زدایی ورود سرمایه‌ گذاران به محلات بازآفرینی با ارائه بسته‌های تشویقی – لزوم کاهش زمان صدور پروانه در محلات هدف بازآفرینی – همکاری شهرداریها با گروههای جهادی جهت پیشبرد اهداف کالبدی شهر

در نشست روسای بازآفرینی کلانشهرهای کشور مطرح شد ؛ مانع‌ زدایی ورود سرمایه‌ گذاران به محلات بازآفرینی با ارائه بسته‌های تشویقی – لزوم کاهش زمان صدور پروانه در محلات هدف بازآفرینی – همکاری شهرداریها با گروههای جهادی جهت پیشبرد اهداف کالبدی شهر

جارستان : زمینه‌ سازی برای ورود سرمایه‌ گذاران به محلات بازآفرینی، لزوم کاهش زمان صدور پروانه، همکاری با گروه‌های جهادی، نبود شبکه فاضلاب و عدم داشتن سند مالکیت محلات بازآفرینی شهر رشت از جمله مواردی است که در جلسه روسای بازآفرینی کلانشهرهای کشور مورد تاکید قرار گرفت. به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور