گروسی در اولین روز نشست شورای حکام چه گفت؟

گروسی در اولین روز نشست شورای حکام چه گفت؟

جارستان:رافائل گروسی در روز نخست نشست فصلی شورای حکام در بخش افتتاحیه و سپس در گفت‌وگو با خبرنگاران درباره ایران سخن گفت که بخش های قابل توجهی از سخنان وی از سوی رسانه های خارجی و غربی پوشش داده شد و بخش هایی مسکوت گذاشته شدند. مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی روز دوشنبه هفته