گرمای بی سابقه در تابستان امسال
پیش بینی دانشگاه کالیفرنیا:

گرمای بی سابقه در تابستان امسال

تحقیقات جدید دانشگاه کالیفرنیا نشان می دهد که تابستان امسال گرما شدیدتر شده و همراه با رطوبت استوایی خواهد بود.