چگونه از گرسنگی زیاد در ماه رمضان جلوگیری کنیم؟

چگونه از گرسنگی زیاد در ماه رمضان جلوگیری کنیم؟

جارستان به نقل از سلامت نیوز: برنامه غذایی در ماه رمضان باید طوری تنظیم شود که بر روی وزن طبیعی تاثیر زیادی نداشته باشد و اگر وزن شما در حال افزایش یا کاهش بود به این معنا است که رژیم غذایی درستی انتخاب نکرده‌اید. ماه رمضان شروع شده است در روزهایی که کرونا هنوز یکی