سخنان تحریک‌آمیز ادامه یابد قطعا شکایت می‌کنیم

سخنان تحریک‌آمیز ادامه یابد قطعا شکایت می‌کنیم

جعفرزاده با تاکید بر اینکه تاریخ مصرف این‌گونه سخنان تحریک‌آمیز و خلاف اتحاد ملی به پایان رسیده است، افزود: قاضی‌پور و نمایندگان اردبیل فاقد صلاحیت اظهارنظر درباره گردنه حیران و الحاق آستارا به اردبیل هستند.