دفاتر خدمات مسافرتی در گیلان تعطیل نشده اند

دفاتر خدمات مسافرتی در گیلان تعطیل نشده اند

جارستان به نقل از ایرنا؛ معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گیلان بیان کرد: اگرچه دفاتر خدمات مسافرتی استان تعطیل نشده اند اما به شدت تحت تاثیر آسیب های کرونا قرار گرفته و به سختی روزگار می گذرانند. حمیدرضا آذرپور روز شنبه در این باره افزود: کرونا چرخه گردشگری گیلان را

امهال بدهی حامل های انرژی برای تاسیسات گردشگری گیلان

امهال بدهی حامل های انرژی برای تاسیسات گردشگری گیلان

جارستان به نقل از ایرنا؛ معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گیلان تاکید کرد: امهال تسهیلات و بدهی حامل های انرژی برای تاسیسات گردشگری استان تا رونق اقتصادی دوباره این چرخ انجام شده است … حمید رضا آذرپور روز شنبه در این باره افزود: این امهال تا پایان سال به شرط