معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی مطرح کرد: ثبت جهانی ۱۴ شهر و روستای صنایع دستی در ۵ سال گذشته

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی مطرح کرد: ثبت جهانی ۱۴ شهر و روستای صنایع دستی در ۵ سال گذشته

جارستان به نقل از ایرنا؛ معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث فرهنگی با اشاره به ثبت ۱۴ شهر و روستا در شورای جهانی صنایع‌دستی در ۵ سال گذشته دولت تدبیر و امید، گفت: اکنون ثبت ملی و جهانی شهرها و روستاها و صنایع‌دستی به مطالبه مردمی و اجتماعی تبدیل شده است. پویا محمودیان با بیان