صدها هزار نفری که بیکار شدند؛کرونا چگونه گردشگری ایران را نابود کرد؟

صدها هزار نفری که بیکار شدند؛کرونا چگونه گردشگری ایران را نابود کرد؟

جارستان به نقل از تیک؛ احتمالا «سفر» جز ابتدایی‌ترین اسامی فهرست محدودیت‌های کرونا برای شهروندان باشد، محدودیتی که نه تنها یک سرگرمی را از زندگی‌ها، بلکه درآمد زندگی میلیون‌ها نفر در دنیا و ده‌ها هزار نفر در ایران را حذف کرده است. در همه کشورهای دنیا شروع پاندمی کووید-۱۹ یک فاجعه برای گردشگری بود، به