ایجاد کریدورهای گردشگری موجب تحول در اقتصاد جوامع محلی گیلان می شود

ایجاد کریدورهای گردشگری موجب تحول در اقتصاد جوامع محلی گیلان می شود

جارستان به نقل از ایرنا؛ مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری گیلان گفت: ایجاد کریدور های گردشگری موجب رونق و تحول در اقتصاد جوامع محلی استان خواهد شد. یونس رنجکش روز سه شنبه اظهار داشت: احیای بافت سنتی ، حفظ طبیعت ، توسعه محلی ، پویایی کسب و کارها ، اشتغالزایی و