۱۰ بنای قدیمی شخصی برای ثبت ملی در آستارا شناسایی شد

۱۰ بنای قدیمی شخصی برای ثبت ملی در آستارا شناسایی شد

جارستان به نقل از ایرنا؛ رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آستارا گفت: ۱۰ بنای قدیمی شخصی با شرایط معماری و فرهنگی لازم جهت ثبت ملی شناسایی شده و در صورت همکاری مالکان و مسئولان نسبت به ثبت ملی آنها اقدام می کنیم. پردل امیری نژاد روز یکشنبه اظهار کرد: تعدادی خانه مخروبه