توسعه امکانات و خدمات گردشگری و بازرگانی در منطقه آزاد انزلی/ با بهره برداری ازمرکز تجاری گردشگری هپی مارت

توسعه امکانات و خدمات گردشگری و بازرگانی در منطقه آزاد انزلی/ با بهره برداری ازمرکز تجاری گردشگری هپی مارت

جارستان: به گزارش مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، در محدوده فاز تجارت و گردشگری این منطقه، پنجمین مرکز خدمات تجاری و گردشگری با سرمایه گذاری بخش خصوصی،با میزان رشد ۸۵ درصد ماه های پایانی مراحل احداث خود را طی می کند. مجتمع تجاری-گردشگری هپی مارت، در زمینی به مساحت