آماده سازی منطقه آزاد انزلی با ۸۰ برنامه اجرایی جهت استقبال از گردشگران نوروزی

آماده سازی منطقه آزاد انزلی با ۸۰ برنامه اجرایی جهت استقبال از گردشگران نوروزی

سلمان غنوی مدیر پشتیبانی و تشریفات این سازمان با بیان اینکه پیرو برگزاری جلسات ستاد سفر و با دستور رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان بهسازی و نوسازی زیرساخت های خدماتی این منطقه در قالب ۸۰ برنامه کاری در دستور کار بخش های مختلف اجرایی سازمان و اعضای ستاد خدمات سفر قرار گرفت؛