جذب ۳۰ میلیارد تومان اعتبار برای مدیریت پسماند شهر رشت

جذب ۳۰ میلیارد تومان اعتبار برای مدیریت پسماند شهر رشت

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر رشت با بیان اینکه ۳۰ میلیارد تومان اعتبار به‌منظور مدیریت پسماند در شهر رشت جذب شد گفت: این اعتبار تاثیرات اثرگذاری در حوزه مدیریت پسماند شهر رشت دارد. فرهام زاهد در جلسه مشترک کمیسیون‌های برنامه و بودجه و بهداشت و محیط زیست شورای اسلامی شهر رشت اظهار داشت: