در نت گپ نوروز بل مطرح شد؛ نوروز بل؛ آیینی شبانی با نظام هنجاری و فلسفه نوزایی

در نت گپ نوروز بل مطرح شد؛ نوروز بل؛ آیینی شبانی با نظام هنجاری و فلسفه نوزایی

جارستان:کارشناسان و محققان در نت گپ یونسکویی با موضوع «نوروز بل»، با اشاره به ویژگی‌های این آیین کهن شبانی بر شباهت‌های آن با نوروز بویژه لباس نو پوشیدن و دور انداختن لباس کهنه و پیروی از نظام هنجاری و ارزشی نوروز یعنی نوزایی تاکید کردند. به گزارش گروه فرهنگی ایرنا از روابط عمومی کمیسیون ملی