نوید سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس به مردم: در هفته ها و ماه های آینده شاهد ایجاد ثبات اقتصادی و کاهش قیمت ها خواهیم بود

نوید سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس به مردم: در هفته ها و ماه های آینده شاهد ایجاد ثبات اقتصادی و کاهش قیمت ها خواهیم بود

جارستان به نقل از ایسنا؛ سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به تلاش دستگاه های مختلف برای ایجاد ثبات افتصادی در کشور عنوان کرد: قطعا در هفته ها و ماه های آینده شاهد یک ثبات در بازارها خواهیم بود و پس از ایجاد این ثبات اقتصادی شاهد کاهش منطقی و معقول قیمت ها خواهیم بود.