جمع‌آوری خط ویژه خیانت به شهر رشت است/ اگر خط ویژه را در سال جاری توسعه ندهیم تراموا را از دست خواهیم داد/ جمع‌آوری پروژه پیاده راه غیرممکن‌ است/ بزرگترین اشتباهم در مدت حضور در شورا انتخابات هیات رییسه سال گذشته بود

جمع‌آوری خط ویژه خیانت به شهر رشت است/ اگر خط ویژه را در سال جاری توسعه ندهیم تراموا را از دست خواهیم داد/ جمع‌آوری پروژه پیاده راه غیرممکن‌ است/ بزرگترین اشتباهم در مدت حضور در شورا انتخابات هیات رییسه سال گذشته بود

پس گذشت دو سال از شروع پنجمین دوره شورای شهر جارستان تلاش می کند در مصاحبه با روسای کمیسیون های شورای شهر رشت نگاهی تفصیلی به عملکرد این نهاد داشته باشد، در همین جهت و در نخستین گام با دکتر رضا رسولی نائب رئیس شورا و رئیس کمیسیون عمران و توسعه شهری شورای شهر رشت به گفت و گو نشستیم.