با تصویب کمیسیون تلفیق/ یارانه نقدی سال آینده دو برابر می‌شود

با تصویب کمیسیون تلفیق/ یارانه نقدی سال آینده دو برابر می‌شود

جارستان به نقل از ایسنا؛ یک عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ گفت که با مصوبه کمیسیون تلفیق یارانه نقدی سال آینده دو برابر خواهد شد. مجتبی توانگر، گفت: کمیسیون تلفیق در جریان بررسی مصارف تبصره ۱۴ لایحه بودجه در بخش هدفمندی یارانه ها مصوب کرد که در سال ۱۴۰۰ ماهانه ۲۶۷ هزار تومان برای