پژمانفر: گرانترین و ناامن‌ترین اینترنت دنیا را داریم

پژمانفر: گرانترین و ناامن‌ترین اینترنت دنیا را داریم

جارستان به نقل از ایسنا؛ رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با حضور برنامه “دست خط” گفت:گرانترین و ناامن‌ترین اینترنت دنیا را داریم. متن این گفت وگو به این شرح است : چطور به کمیسیون اصل ۹۰ آمدید و بعد رئیس کمیسیون اصل ۹۰ شدید؟ جایی که بزرگانی همچون آیت الله فاکر (ره) بودند که ایشان