ممنوعیت ورود هوادار جنجالی  س‍پاهان تا   ۱۰ سال به کلیه ورزشگاه ها

ممنوعیت ورود هوادار جنجالی س‍پاهان تا ۱۰ سال به کلیه ورزشگاه ها

صرالله گرگزن، هوادار منتسب به باشگاه سپاهان اصفهان به دلیل رفتار توهین آمیز در ورزشگاه آزادی در جریان بازی مقابل پرسپولیس، و اینکه اظهارات وی از مصادیق هتک حرمت و توهین محسوب می شود، نامبرده به مدت 10 سال از ورود به کلیه ورزشگاه‌های فوتبال،فوتسال و فوتبال ساحلی کشور محروم خواهد بود.