ذبح شفافیت به نفع مدیران همسو
چرا از افشای لیست ۵میلیاردی گروه های جهادی بر آشفتند؟

ذبح شفافیت به نفع مدیران همسو

پس از انتشار خبر پرداخت پنج میلیارد تومان کمک بلاعوض استانداری به برخی از گروه‌های جهادی استان گیلان، این مطلب در سایت‌های خبری مختلفی بازنشر شد و هرکس به فراخور اندیشه و دیدگاه خود به نقد آن پرداخت. این میان تعداد محدودی از صفحات مجازی که به کار خبرنویسی مشغولند، به شیوه روایتگری جارستان تاختند و به زعم خود تلاش کردند تا تصمیم‌سازان اصلی را تبرئه کنند و از گزند افکار عمومی دور نگه دارند.