کمبود پاکبان در شهرداری رشت  / پیمانکار چندین برابر محدوده مشخص شده را به یک پاکبان واگذار می‌کند
عضو شورای شهر رشت خبر داد:

کمبود پاکبان در شهرداری رشت / پیمانکار چندین برابر محدوده مشخص شده را به یک پاکبان واگذار می‌کند

محسن سماکچی رئیس کمیسیون حمل و نقل، ترافیک و عمران شورای اسلامی شهر رشت در بیست و سومین جلسه کمیسیون تلفیق که صبح روز 25 بهمن 1402 به منظور بررسی و جمع بندی لایحه بودجه 1403 شهرداری در ساختمان شورا برگزار شد در بخشی از سخنان خود، اظهار داشت: پاکبان ها مردم این شهر هستند و نارضایتی آنها نارضایتی مردم شهر است.