تجهیز دو اتوبوس به عنوان کتابخانه سیار و اعزام آنها به مناطق پنجگانه شهری رشت
در کمسیون توسعه پایدار شورای شهر رشت مطرح شد؛

تجهیز دو اتوبوس به عنوان کتابخانه سیار و اعزام آنها به مناطق پنجگانه شهری رشت

سیدحسین رضویان رئیس کمیسیون توسعه پایدار: یکی از وظایف مدیریت شهری ساخت انسان آگاه و بالابردن سرانه مطالعه است. با توجه به گرانی کتاب بسیاری از خانواده ها قادر به خرید کتاب برای فرزندانشان نیستند و در این باره سیاست کمیسیون توسعه پایدار تجهیز دو اتوبوس به عنوان کتابخانه سیار و اعزام آنها به مناطق پنجگانه شهری است.