قطع آب مشترکان پرمصرف جدی می‌شود/ الگوی مجاز مصرف آب ۳۰ درصد کم شد

قطع آب مشترکان پرمصرف جدی می‌شود/ الگوی مجاز مصرف آب ۳۰ درصد کم شد

مدیر دفتر مدیریت مصرف و نظارت بر کاهش هدررفت آب شرکت آب و فاضلاب کشور گفت: امسال براساس شرایط فعلی الگوهای مصرف را تغییر داده‌ایم و برای برخورد با مشترکان پرمصرف تصمیمات جدی اخذ شده است که پس از تصویب کارگروه سازگاری با کم‌آبی این تصمیمات اجرایی خواهد شد.