دایناسور مقوایی دولت ترامپ /                کمال اطهاری اقتصاددان و پژوهشگر توسعه

دایناسور مقوایی دولت ترامپ / کمال اطهاری اقتصاددان و پژوهشگر توسعه

دولت ترامپ یک دایناسور مقوایی است با دندان‌های برّنده مالی! از اساس به دلیل همین دندان‌هاست که اروپایی‌ها که پیش‌تر هم برّندگی‌اش را تجربه کرده‌اند و دیگر کشورها، از درگیرشدن با آن پرهیز می‎کنند؛ اما این دایناسور مقوایی در نهایت وارفتنی است. دولت یک‌جانبه‌گرای ترامپ، دایناسوری است مهاجم و در حال انقراض، از نوع سی‌آت