کفش مخصوص نابینایان موانع را تشخیص و به کاربر هشدار می‌دهد

کفش مخصوص نابینایان موانع را تشخیص و به کاربر هشدار می‌دهد

جارستان؛کفش «InnoMake» با استفاده از حسگرهای فراصوتی که دارد به افراد نابینا کمک می‌کند تا بتوانند بدون مشکل در مسیرهایی که موانعی در سر راه آنها قرار دارد حرکت کنند. به لطف دوربین‌های موجود در جلوی کفش، وقتی مانعی در مسیر حرکت وجود داشته باشد،‌ به وی هشدار می‌دهد. پیشتر نیز استارتاپ هندی، کفش Le Chal