«میدل ایست آی» بررسی می‌کند: رمزگشایی از تهدیدهای اخیر اسرائیل علیه ایران

«میدل ایست آی» بررسی می‌کند: رمزگشایی از تهدیدهای اخیر اسرائیل علیه ایران

جارستان : «واقعیت‌های سیاسی در منطقه خلیج فارس به نحو قابل توجهی در حالِ تغییرند و این تغییرات، به هیچ عنوان در راستای منافع اسرائیل قرار ندارند». پایگاه خبری “میدل ایست آی” در گزارشی، سعی کرده دلیل تشدید لفاظی‌ها و مواضع تهدیدآمیزِ اخیر مقام‌های اسرائیلی علیه ایران را در چهارچوبِ گسترده ترِ تحولات منطقه ای،