دو گیلانی که المپیک را از دست دادند
از قهر نازنین ملایی تا شکست امیررضا معصومی؛

دو گیلانی که المپیک را از دست دادند

امیدواریم دلسردی و ناامیدی که نصیب نازنین ملایی شد  به کشتی گیر گیلانی نیز سرایت نکند و منجر به دوری امیررضا معصومی نشود.