دبیرکل انجمن کشتیرانی و صنایع وابسته: کشتی کره‌ای باید خسارت وارده به محیط زیست را بپردازد

دبیرکل انجمن کشتیرانی و صنایع وابسته: کشتی کره‌ای باید خسارت وارده به محیط زیست را بپردازد

جارستان به نقل از ایسنا؛ دبیر کل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در خصوص توقیف یک کشتی کره ای گفت: سازمان بنادر هر کشور مسئول حفاظت محیط زیست دریایی است. به نقل از سازمان بنادر و کشتیرانی، پل مه  دبیر کل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران تاکید کرد:علت توقیف این شناور آلودگی زیست محیطی