دیدار مدیرعامل کشتیرانی دریای خزر بامدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی

دیدار مدیرعامل کشتیرانی دریای خزر بامدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی

مدیرعامل کشتیرانی دریای خزر با رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان دیدار کرده و دو طرف در خصوص سازوکارهای بهره برداری از توسعه دریا محور جمهوری اسلامی ایران در معادلات دریای کاسپین و کریدورهای بین المللی به بحث و گفتگو پرداختند.