کشاورزان نگران کمبود آب نباشند

کشاورزان نگران کمبود آب نباشند

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای گیلان گفت: آبگذاری کانال‌های آب کشاورزی در گیلان بدون نوبت‌بندی و تا پایان فصل زراعت برنج ادامه پیدا می‌کند، بنابراین شالیکاران این استان نباید نگران کمبود آب در مزارع خود باشند. وحید خرمی،گفت: روند آبگذاری در کانال‌های آب کشاورزی بدون نوبت‌بندی ادامه دارد و کشاورزان نگران کمبود آب نباشند. وی افزود: