برگزاری روز مزرعه فندق در اشکورات رودسر

برگزاری روز مزرعه فندق در اشکورات رودسر

جارستان به نقل از فارس؛ روز مزرعه فندق با همکاری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی و مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی در روستای لیماگوابر از توابع اشکورات شهرستان رودسر برگزار شد. حمید منشی‌زاده با اشاره به برگزاری روز مزرعه فندق در رودسر اظهار کرد: روز مزرعه فندق با حضور محققان مرکز تحقیقات و