آب بندان ها ۸۰ درصد آب مورد نیاز اراضی شالیزاری صومعه سرا را تامین کردند

آب بندان ها ۸۰ درصد آب مورد نیاز اراضی شالیزاری صومعه سرا را تامین کردند

سرپرست اداره منابع آب شهرستان صومعه سرا با اشاره به نقش آب بندان ها در تامین آب اراضی کشاورزی گفت: در فصل آبیاری جاری حدود ۸۰ درصد از آب بندان های شهرستان آبگیری و جهت آبیاری شالیزارها مورد استفاده قرار گرفت.