نخستین ماه‌گرفتگی جزئی بعد از ۴ سال

نخستین ماه‌گرفتگی جزئی بعد از ۴ سال

پایگاه خبری جارستان/ کاظم کوکرم، منجم آماتور و سردبیر پیشین مجله نجوم: مردم عادی با چشم غیرمسلح می‌توانند در ساعت ۲۳ و ۴۵ دقیقه به ماه نگاه کرده و آن را شبیه به یک سیب گاز زده شده مشاهده نمایند. ماه از حوالی ساعت ۲۱ و ۳۱ دقیقه در ایران وارد نیم‌سایه زمین شده، ولی