کدام نوع تهویه در تاکسی باعث انتقال کرونا می شود؟

کدام نوع تهویه در تاکسی باعث انتقال کرونا می شود؟

جارستان به نقل از سلامت نیوز؛ مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران گفت: طبق پروتکل‌های بهداشتی تأکید ما به رانندگان تاکسی هنگام خدمت‌رسانی به مسافران باز گذاشتن ضربدری پنجره‌ها است تا هوای داخل خودرو در حال تهویه مداوم باشد. علیرضا قنادان، مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران درباره وضعیت تاکسی‌های تهران به لحاظ استفاده از ماسک میان