سخنگوی علوم پزشکی گیلان عنوان کرد بستری ۳۰۹ بیمار کرونایی در گیلان/ عادی انگاری پیک ششم را به دنبال دارد

سخنگوی علوم پزشکی گیلان عنوان کرد بستری ۳۰۹ بیمار کرونایی در گیلان/ عادی انگاری پیک ششم را به دنبال دارد

جارستان : ایسنا/گیلان سخنگوی علوم پزشکی گیلان، با بیان اینکه تعداد کل بیماران کرونایی بستری در بیمارستان‌های استان گیلان به ۳۰۹ نفر رسیده است، گفت: ۵۴ بیمار بدحال داریم. دکتر فردین مهرابیان در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه تعداد کل بیماران کرونایی بستری در بیمارستان‌های استان گیلان به ۳۰۹ نفر رسیده است، اظهار کرد: