ترمز مرگ و میر کرونایی در گیلان کشیده شد

ترمز مرگ و میر کرونایی در گیلان کشیده شد

جارستان:سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان با اشاره به کاهش فوتی‌های ناشی از بیماری کووید ۱۹ د در این استان به ویژه طی یک ماه اخیر گفت: طی یک ماه اخیر فوتی‌های ناشی از بیماری کووید ۱۹ در اغلب روزها در این استان صفر شده‌است. دکتر فردین مهرابیان روز یکشنبه در گفت