محقق ویروس‌شناس روس: ایجاد ایمنی جمعی برابر کروناویروس غیرممکن است

محقق ویروس‌شناس روس: ایجاد ایمنی جمعی برابر کروناویروس غیرممکن است

جارستان به نقل از ایسنا؛ یک محقق ویروس شناس روس که در آزمایشی خود را برای دومین بار به کروناویروس آلوده کرده می‌گوید ایجاد مصونیت/ ایمنی گله‌ای در برابر این ویروس ناممکن است. به نقل از دیلی میل، دکتر “الکساندر چپورنوف” ۶۹ ساله اولین بار در ماه فوریه در سفر به فرانسه به ویروس کرونا