ارتباط ساعات پایان کار صنوف و ترافیک در روزهای کرونایی

ارتباط ساعات پایان کار صنوف و ترافیک در روزهای کرونایی

جارستان به نقل از ایسنا؛ معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ از تمامی ادارات و صاحبان صنوف خواست که برای پیشگیری از ترافیک سنگین در ساعات منتهی به منع تردد شبانه به زمان اعلام شده برای پایان فعالیت صنوف توجه داشته باشند. با اشاره به محدودیت‌های اعمال شده برای تردد در سطح