از “اثربخشی” تا “موارد ممنوعیت تزریق” همه‌چیز درباره واکسن روسی کرونا

از “اثربخشی” تا “موارد ممنوعیت تزریق” همه‌چیز درباره واکسن روسی کرونا

جارستان به نقل از ایسنا؛ واکسن تولیدی موسسه گامالیا با نام تجاری اسپوتنیک ۵ ( Vac-covid-Gam )؛ واکسنی است که اولین محموله‌اش وارد کشورمان شد تا واکسیناسیون کرونا بر اساس اولویت‌گذاری وزارت بهداشت در ایران آغاز شود. این واکسن نوترکیب برای ایجاد مصونیت علیه ویروس کرونا، (۱۹COVID )، با استفاده از وکتور آدنو ویروس انسانی