وزارت بهداشت: از برگزاری مراسم عروسی خودداری کنید

وزارت بهداشت: از برگزاری مراسم عروسی خودداری کنید

جارستان به نقل از ایرنا؛ سخنگوی وزارت بهداشت با بیان اینکه تاکنون هیچ درمان قطعی برای بیماری کووید – ۱۹ تایید نشده است، گفت: از هرگونه برگزاری مراسم عروسی جداً خودداری شود. دکتر سیماسادات لاری با اشاره به اینکه تاکنون هیچ تحقیقی از بین انبوه تحقیقات جهانی مدعی دستیابی بشر به درمان قطعی بیماری کووید-