تجمع غیرضروری در گیلان ممنوع / گسترش کرونای انگلیسی در این استان

تجمع غیرضروری در گیلان ممنوع / گسترش کرونای انگلیسی در این استان

جارستان به نقل از رکنا: معاون فنی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان از احتمال وجود کرونای انگلیسی در گیلان خبر داد. کرونا در گیلان می تازد و احتمال وجود کرونای انگلیسی در این استان بالاست. مسعود نوروزی با بیان اینکه در بررسی‌های صورت گرفته خوشبختانه ویروس جهش یافته انگلیسی در استان گیلان مشاهده نشده است،