اصناف تالش ۶۲۰ بار بازرسی شدند

اصناف تالش ۶۲۰ بار بازرسی شدند

جارستان به نقل از ایرنا؛ رئیس اتاق اصناف تالش از اعمال ۶۲۰ مورد بازدید و بازرسی از صنوف مختلف و صدور تذکر کتبی به ۲۰۹ واحد متخلف، به منظور الزام به رعایت پروتکل‌های بهداشتی مقابله با ویروس کرونا خبر داد. علیرضا یوسفی عصر جمعه بر لزوم رعایت پروتکل های بهداشتی مقابله با کرونا در سطح