هشدار وزیر بهداشت: ویروس جهش یافته کرونا در کشور چرخیده است

هشدار وزیر بهداشت: ویروس جهش یافته کرونا در کشور چرخیده است

جارستان به نقل از ایرنا؛ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: مرگ یک خانم ۷۱ ساله در خیابان وحدت اسلامی که هیچ مسافرتی نداشت و اتفاقی که در آبیک افتاد و بیمارستان هشتگرد، اثبات کرد که ویروس جهش یافته کرونا در کشور چرخیده و باید فکر کنیم زیر پوست هر شهر، روستا و خانواده‌ای