هشدار وزارت بهداشت: خطر خیز چهارم سراسری کرونا جدی است

هشدار وزارت بهداشت: خطر خیز چهارم سراسری کرونا جدی است

جارستان به نقل از ایرنا؛ معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد که بر اساس نمودارهای وضعیت بیماری ناشی از ویروس کرونا در ۸ فروردین ۱۴۰۰، با وجود روند نزولی بیماری در استان خوزستان، به خاطر روند صعودی سایر استان‌ها، روند کل کشور صعودی شده و خطر بروز خیز چهارم سراسری جدی