یافته جدید محققان کانادایی؛ کروناویروس تا سه روز بر روی خیار باقی می ماند

یافته جدید محققان کانادایی؛ کروناویروس تا سه روز بر روی خیار باقی می ماند

جارستان به نقل از سلامت نیوز؛ مطالعه محققان در مورد انتقال کروناویروس از طریق میوه و سبزیجات تازه نشان می دهد که رشته HCoV-۲۲۹E کروناویروس به مدت بالغ بر ۳ روز بر روی خیار باقی مانده و قدرت بیماری زایی دارد. تحقیقات محققان دانشگاه اُتاوا کانادا بر روی بقا کروناویروس بر روی سطوح بیجان نشان