در پی ناکامی در مدیریت کروناویروس؛ ۱۳ پیشنهاد فرهنگستان علوم پزشکی به رئیس جمهور برای کنترل کرونا

در پی ناکامی در مدیریت کروناویروس؛ ۱۳ پیشنهاد فرهنگستان علوم پزشکی به رئیس جمهور برای کنترل کرونا

جارستان،دیارمیرزا؛سید علیرضا مرندی، رئیس فرهنگستان علوم پزشکی در نامه‌ای به رئیس جمهور، بیان داشته است: با عنایت به شیوع ویروس کووید ۱۹در کشور، فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران در جهت پیشگیری ویروس کرونا اقداماتی را پیشنهاد کرده است که امید است در کنار زحمات شبانه روزی کادر درمان تحقق پذیرد: با ارائه پیشنهاداتی، خواستار