مصطفی قانعی مطرح کرد؛ آغاز تزریق انسانی واکسن کرونای داخلی؛ احتمالا خرداد سال آینده!

مصطفی قانعی مطرح کرد؛ آغاز تزریق انسانی واکسن کرونای داخلی؛ احتمالا خرداد سال آینده!

جارستان به نقل از ایلنا، «مصطفی قانعی» دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی ریاست جمهوری و عضو کمیته واکسن کرونا در رابطه با ساخت داخلی واکسن کرونا بیان کرد: قرار است اردیبهشت ماه سال آینده، تزریق انسانی را در فاز ۳ شروع کنیم و فاز یک و دو را نیز احتمالا قبل از پایان