رشت برای نخستین بار آبی شد/ ۲۴.۵ درصد گیلانی ها هنوز ایمن نیستند

رشت برای نخستین بار آبی شد/ ۲۴.۵ درصد گیلانی ها هنوز ایمن نیستند

جارستان : سخنگوی علوم پزشکی گیلان، پنج شهرستان را دارای وضعیت زرد کرونایی دانست و گفت: شهرستان رشت برای نخستین بار در وضعیت آبی کرونایی قرار دارد. دکتر فردین مهرابیان در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به آخرین وضعیت رنگ بندی کرونایی استان گیلان، اظهار کرد: شهرستان های ماسال، صومعه سرا، رودبار، رودسر و آستارا زرد هستند. وی